Ontwikkelen

Ik heb een passie voor mensen die zich willen ontwikkelen

Er wordt van ons verwacht dat wij steeds langer doorwerken. Dat kan volgens mij alleen maar als we dit doen in een werkomgeving die bij iemand past en als iemand werk doet waarbij talenten optimaal worden benut! Deze talenten kun je laten waarderen met een certificaat of een (vak)diploma, waardoor iemand nog waardevoller wordt. Bedrijven en organisaties blijven hiermee aantrekkelijke werkgevers!

Ik begeleid bij persoonlijke groei of ontwikkeling en adviseer bij het kiezen van een passende vorm om tot deze ontplooiing te komen.

Een van de vormen is een traject waarbij eerder verworven competenties (EVC) worden erkend zonder dat iemand daarvoor terug naar school hoeft of stage moet lopen. Afhankelijk van de eigen inzet is het mogelijk om binnen 3 maanden een ervaringscertificaat op mbo niveau te halen. Als iemand al op hbo niveau functioneert, maar nog geen hbo diploma heeft, dan kan dit ook met een EVC traject worden bereikt. Afhankelijk van de kennis en ervaring is vaak vrijstelling mogelijk voor een aantal vakken, waardoor een hbo opleiding binnen 2 jaar afgerond kan worden.

Als je eerst alleen competenties in kaart wilt brengen dan kan dat ook! Ik zet dan een competentiescan of een 360 ˚ feedback vragenlijst in om deze vast te stellen. Ik bespreek de uitkomsten daarvan en geef een ontwikkeladvies.

 

 

 

 

 

 

 


Duukelaar 42 • 8802 DL Franeker • 06-1075 1806 • info@opwaartscoaching.nl